Qrafik animasiya 1800-cü illərdən bəri işlədilir. 2D və 3D animasiya növləri mövcuddur. Bu da öz növbəsində 2 ölçülü və 3 ölçülü kimi anlaşılır. Müasir dövrdə bu iki animasiya növü brendin tanıdılması və məhsulları böyük kütləyə çatdırılmasında xüsusi rol oynayır.

Proyekt.az televiziya və şirkətlər üçün 2D və 3D animasiya çarxlarının hazırlanmasını həyata keçirir.

  • – Personajlı və personajsız 2D animasiya
  • – Personajlı və personajsız 3D animasiya
  • – Brendlərə özəl 2D və 3D personajlarının sıfırdan hazırlanması
  • – Reklam mətnlərinin yazılması